Uintitoiminta

Oikean Reitin vauva- ja perheuintitoiminta Lammin uimahallissa täyttää Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kriteerit turvallisesta vauva- ja perheuintipaikasta.

TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 

Vauva- ja perheuinnin voi aloittaa n. 3 kk iässä, kun lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja lapsi jaksaa liikkua enemmän. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä 32 asteisessa vedessä. Uinnin voi aloittaa missä iässä vain. Uiminen tapahtuu aina lapsen ehdoilla ja hänen omien kykyjensä mukaan. Uinnin tavoitteena on synnyttää positiivinen suhde veteen ja edesauttaa uimataidon omaksumista.

Ryhmiä ohjaavat Mikko Reitti ja Eevamari Rauhamäki, jotka ovat molemmat Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kouluttamia uimaopettajia sekä vauva- ja perheuintiohjaajia.

RYHMÄT

  • Vauvauinti
  • Sisarryhmä: perheessä vauva ja isompi lapsi. Ohjaus tapahtuu pienemmän ehdoilla isompaa unohtamatta.
  • Vesipeuhula: ryhmiä n. 2-6 –vuotiaille, jotka liikkuvat altaassa jo melko itsenäisesti. Vanhemmat ovat kuitenkin edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa.
  • Vesiralli: ryhmiä 5-9 -vuotiaille, jotka osaavat uida vähintään 25 metriä. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toimintaan niin halutessaan tai hyödyntää lapsen vesiralliaika esim. omaan uintiin tai vesijuoksuun.

Ryhmät pyritään mahdollisuuksien mukaan muodostamaan ikä- tai tasoryhmiksi.

uintikuvat1